PN MEDIA

Mobil: +420 777 283 600

Neděle 27.11.2022,  svátek má: Xenie
PN MEDIA
PN MEDIA
x=(-b±√(b^2-4ac))/2a

PR není složitá matematika,
ale musí mít výsledek!
PN MEDIA
Jeďte také na nové vlně marketingových komunikací!

Využívejte internetový marketing!
PN MEDIA
Facebook používá 3,9 milionu Čechů

Chcete zviditelnit vaše produkty nebo služby
na Facebooku?

KOREKTURY

Tisk

Gramatické, stylistické a předtiskové korektury, korektury diplomových prací

Text bez chyb vám může pomoci k úspěchu. Chyby jsou nežádoucí, v psaném projevu (v bakalářských pracích, diplomových pracích, dizertačních pracích, v publikacích, v článcích do odborného tisku atd.) by se neměly vyskytovat. Tato služba je vhodná například pro:
  • studenty (korektury bakalářských, diplomových, dizertačních a dalších prací)
  • akademické pracovníky
  • agentury
  • DTP studia
  • firmy vydávající publikace, výroční zprávy, ceníky atd.

Gramatické korektury

Odstranění překlepů a gramatických chyb. Chyby mohou být buď přímo opraveny, nebo v dokumentu vyznačeny formou sledován í změn.

Stylistické korektury

Kromě standardního opravení gramatických chyb lze text upravit i po stylistické stránce – jde například o úpravu slovosledu, nahrazení často se opakujících slov atd.

Předtiskové korektury

Korektura - včetně vyznačení špatně rozdělených slov v textu. Jde tedy nejen o gramatickou, ale také stylistickou a věcnou korekturu textu. Výsledkem je správný text bez typografických chyb.

Speciální služba: Korektury webu, SEO optimalizace

Nabízím také korektury internetových stránek. Chcete si být jisti, že na Vaší webové prezentaci máte text bez jakýchkoliv chyb? Pokud ano, stačí mě kontaktovat. Nabízím také zpracování textů na www stránky a SEO optimalizace stávajícího či nového textu.
 

Napište nám

Rádi Vám odpovíme na jakékoliv dotazy.

Jméno: *
E-mail: *
Vzkaz: *
* Před odesláním vzkazu je nutné vyplnit všechny uvedené položky.

S přijatými údaji uživatelů webové stránky je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Počasí si člověk vybrat nemůže, ale specialistu
na marketingové komunikace ano!