KOREKTURY

Tisk

Gramatické, stylistické a předtiskové korektury, korektury diplomových prací

Text bez chyb vám může pomoci k úspěchu. Chyby jsou nežádoucí, v psaném projevu (v bakalářských pracích, diplomových pracích, dizertačních pracích, v publikacích, v článcích do odborného tisku atd.) by se neměly vyskytovat. Tato služba je vhodná například pro:

Gramatické korektury

Odstranění překlepů a gramatických chyb. Chyby mohou být buď přímo opraveny, nebo v dokumentu vyznačeny formou sledován í změn.

Stylistické korektury

Kromě standardního opravení gramatických chyb lze text upravit i po stylistické stránce – jde například o úpravu slovosledu, nahrazení často se opakujících slov atd.

Předtiskové korektury

Korektura - včetně vyznačení špatně rozdělených slov v textu. Jde tedy nejen o gramatickou, ale také stylistickou a věcnou korekturu textu. Výsledkem je správný text bez typografických chyb.

Speciální služba: Korektury webu, SEO optimalizace

Nabízím také korektury internetových stránek. Chcete si být jisti, že na Vaší webové prezentaci máte text bez jakýchkoliv chyb? Pokud ano, stačí mě kontaktovat. Nabízím také zpracování textů na www stránky a SEO optimalizace stávajícího či nového textu.